Visuell Insikt ger på ett enkelt sätt en överskådlig bild över data. Du kan enkelt gruppera och filtrera data för att hitta de samband som behövs för beslutsunderlag

  1. Importera en tabell med rubriker från Excel.
  2. Välj hur data skall grupperas, och i vilken ordning.
  3. Välj vilket data som skall representera storlek.
  4. Välj vilket data som skall representera färg.
  5. Zooma in i diagrammet genom att dubbelklicka på ytorna.
  6. Ladda ner bilden för infogning i t.ex. presentationer.

OBS! Det kan ta flera minuter att visa diagram med mycket data, speciellt med organiskt utseende.

Logo
© 2019 - Elitlogik | elitlogik.se | info@elitlogik.se

Importera data från Excel

  1. Markera cellerna med data i Excel, inklusive rubrikerna
  2. Kopiera data med CTRL+C eller via Excels menyer
  3. Klistra in data i textfältet nedan med CTRL+V eller högerklicka och välj "klistra in"

Har du inget eget data kan du få data i testsyfte från SCB i ett Google Sheets-dokument på denna länk.

Välj vilka fält och vilken matematisk operator som skall användas:

Logo

Hierarki

Välj den hierarkiska ordningen i diagrammet genom att dra och släppa de olika grupperna nedan.

Gruppera efter:
Gruppera inte:

Storlek

Välj vad av nedan som skall representera ytornas storlek i diagrammet. Ett tips är att välja data som passar att summeras.

Färg

Välj hur diagrammet skall färgsättas. Ett tips är att välja data som passar för medelvärden.

Nedan alternativ färgsätter i skalan rött till grönt baserat på datavärden:

Färgskalan kan ändras med nedan reglage för att förbättra upplösningen.

n/a
n/a

Om du vill färgsätta ett förhållande till storleken, använd nedan bockruta

Utseende

Rektangulärt utseende går snabbare att rita och har exakta relationer i storlek.

Organiskt utseende kan ta lång tid att rita och har ungefärliga relationer i storlek, men är mycket snyggare.

Bestäm om grupperingarnas djup skall visas hierarkiskt eller rubricerad.

Gruppens genomskinlighet

Bestäm för vilka noder skall etiketten synas

Urval

Välj vilka säljares data som skall ingå i diagrammet. Om ingen säljare är vald så blir alla automatiskt valda.

Klicka på knappen "Markera alla" och exkludera säljare, klicka på "Markera ingen" för att inkludera säljare.

Avgränsning

Välj vilka säljares data som skall ingå i diagrammet. Om ingen säljare är vald så blir alla automatiskt valda.

Klicka på knappen "Markera alla" och exkludera säljare, klicka på "Markera ingen" för att inkludera säljare.

Fritextsökning

Visuell Insikt v0.96b
© 2019 - Elitlogik